කුරුලෑ උවදුරෙන් ගැලවෙන අලුත්ම විදි

කුරුලෑ උවදුරෙන් ගැලවන්නේ කෙසේද…

සාමන්ය සමක් ඇති මුහුනක් මෙන් නොව කුරුලෑ ඇති මුහුණකට ආලේපන ගැල්වීමේදී හෝ යම් ප්‍රති කාරයක් කිරීමේදී ඉතා සැලකිලිමත් විය යුතුය..ප්‍රවේශම් විය යුතුය.
එයට හේතුව වන්නේ කෙසේ හෝ කුරුලෑ කැඩී ආසාදනයක් සිදු වුවහෝත් ඉන් සම අවලස්සන කරන හානිකර බලපෑම් ඇති වන නිසාය

ඔබේ මුහුණ කුරුලෑ සහිත නම් වඩාත් සැලකිලිමත්ව හොදින් රැක බලාගන්න..එවන් මුහුනක් ඇති අයේකු එසේ රැක බලා ගැනීමෙන් කුලුලෑ දිගින් දිගට හට ගැනීම වලක්වා ගත හැකිය..එසේ කරගන්න අයුරු පහත පරිදි පෙන්වා දිය හැකිය.

කුලුලෑ සහිත මූනක් නම් සම වඩාත් පිරිසිදුව තබා ගැනීමට සැලකිලිමත් වන්න…
එවන් මුහුනක් වැඩි වාරගනක් පිරිසිදු වතුරෙන් සෝදන්න
තෙල් පාලනය කරන පේශ් වොශ් එකක් දිනකට දෙවරක් බාවිතා කරන්න.සැර සබන් වර්ග බාවිතා නොකරන්න..ඇතැම් විට කුරුලෑ වලට ප්‍රතිකාර වශයෙන් යම් යම් අත් බෙහෙත් වර්ග තැවරීමට පෙලබෙන අය සිටී..මෙවන් දෑ පිරිසිදුව සකසා නොගැනීම නිසාද කුරුලෑ වලට විස බීජ යෑමෙන් ආසාදන තත්වයන් ඇති වීමටද පුලුවන්…එම නිසා එවැන් දෑ බාවිතා කිරීමේදී ඉතාමත් ප්‍රවේශම් විය යුතුය.
කුරුලෑ බිබිලි ඇතින් ඇල්ලීම,මිරිකීම,කැඩීම නොකල යුතුය.මේ නිසා කුරුලෑ ගෙඩි කැඩීම් පැසවා තුවාල ඇති වීම්.ඉන් සමට වන හානිය නිසා කුරුලෑ ලැල් ඇතු විය හැකිය..
මෙවනි දෑ වලින්ද වැලකී සිටිය යුතුය
කුරුලෑ ඇති අයෙකු සැර ආහාර එනම්,ඉස්සන්,කකුලුවන්,දැල්ලන්,බල මාලු,අච්චාරු වැනි ආහාර නොගත් යුතුය..සිරුල සිසිල් කරන ගුනයෙන් යුතු ආහාර ලබා ගැනීම වැදගත්ය.
සතියකට දෙවරක් වත් කතුරුමුරුන්ගා කොල කිරට සාදා ආහාරයට ගන්න.දින පතා වතුර මිලිලීටර් 3000 ට වඩා පානය කරන්න,
හොද පළතුරු ආහාරයට ගන්න..තවද පලාවර්ගද ප්‍රදාන ආහාර වේලට එක්කර ආහරයට ගන්න,තෙල් සහිත ආහාර ගැනීමෙන් වැලකී සිටිය යුතුමය එවිට ඔබට කුරුලෑ නොමැති සුන්දර සියුමැලි මුහුනකට හිමිකම් කිව හැකිය

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *