කෝටිකට වඩා වටින පියයුරු දැන්ම බලන්න

ඇමරිකාවේ රියැලටි ටීවී තාරකාවක හා ප්ලේ බෝයි කවර නිරූපිකාවක් වන හොලිමැඩිසන් සිය පියයුරු ඩොලර් මිලියනයකට රක්ශනය කර තිබේ.මේ සම්බන්දයෙන් මැඩිසන් පවසන්නේ යම් හෙයකින් ඇගේ පියයුරු සදහා හානියක් වුවහොත් ඇයට මාස ගනනාවකට සිය රන්ගනයෙන් ඈත් වීමට සිදු වන බවත්,පියයුරු ඈ සතු වත් කමක් බවත් ය

එහෙයින් තමාට හිමි මෙම වත්කම රක්ශනය කර ගැනීමට තමා පියවර ගත් බවයි.
කෙසේ වුවද ශරීරාන්ග රක්ශනය කර එකම තැනැත්තිය ඇය නොවන අතර මීට පෙර බටහිර ගායිකා මරායා කැරී සිය පාද ඩොලර් බිලියනයකට රක්ශන්ය කර තිබිනි.

එසේම පාපන්දු ක්‍රීඩක ඩේවිඩ් බෙකම් සිය පාද මිලියන 70 ට රක්ශනය කර තිබිණි.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *